A+ a- Harta site-ului
Acces autoritati guvernamentale
  Linkuri utile                                
Ultimele stiri:
Prezentare
Produse
Servicii
Parteneri
Informatii de interes public
Comunicate
Contact
Situatia platilor
Drepturi salariale

In cadrul Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A. politica salariala este stabilita prin contractul colectiv de munca negociat de conducere cu organizatiile sindicale din companie.

Salariul personalului este constituit dintr-un salariu de incadrare la care se adauga sporul de vechime.

Nu exista nici un alt spor de natura salariala in afara sporului de vechime.

Sporul de vechime se calculeaza astfel:

 • vechime intre 3 si 5 ani: 5%
 • vechime intre 5 si 10 ani: 10%
 • vechime intre 10 si 15 ani: 15%
 • vechime intre 15 si 20 ani: 20%
 • vechime peste 20 ani: 25%

Salariile de incadrare se stabilesc prin inmultirea salariului minim de incadrare pe companie (1.450 lei) cu un coeficient, stabilit pe grupe de functii astfel:

 • director si sef departament: 3,4
 • sef serviciu/birou/laborator/sectie/atelier/consilier/project manager: 2,15
 • studii superioare de lunga durata: 1,55
 • studii superioare de scurta durata: 1,45
 • studii medii, scoala de maistri: 1,35
 • scoala profesionala / scoala generala + curs de calificare: 1,25
 • personal necalificat: 1,00

De la aceste valori, obtinute prin inmultirea salariului minim de incadrare pe companie cu coeficientul de multiplicare mentionat incep negocierile salariale individuale intre conducerea companiei si angajati.

Salariile indiviuale negociate cu fiecare salariat sunt confidentiale.Conform legii, persoanele cu functii de conducere isi declara public veniturile salariale, prin declaratiile de avere actualizate anual.

Salariul mediu brut lunar (salariu de incadrare brut + spor vechime) in companie in anul 2016 este de 3.884,28 lei/persoana. in acest salariu mediu sunt incluse si orele suplimentare, pentru activitatea lucrata peste program, sambata si duminica si in zilele de sarbatori legale (pentru personalul tehnic, productiv), care se platesc doar daca orele in cauza nu se pot recupera.

La acest salariu brut se adauga tichetele de masa, tichetele de vacanta si participarea salariatilor la profit (un salariu mediu de incadrare brut lunar mediu pe companie, fara sporul de vechime sau orele suplimentare, potrivit legislatiei in vigoare), astfel ca se ajunge la un castig mediu brut lunar de 4.502,47 lei/persoana.

Din anul 2016, administratorii beneficiaza de o remuneratie fixa bruta lunara de 2.513 lei, conform art.37, alin.(3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr.111/2016.

De asemenea, administratorii beneficiaza de o remuneratie bruta anuala in valoare de maximum 12 remuneratii fixe brute lunare stabilite in raport cu gradul de realizare a indicatorilor de performanta.

Directorul general beneficiaza de o indemnizatie bruta lunara de 13.500 lei, iar directorul executiv de o indemnizatie bruta lunara de 13.400 lei.

De asemenea, directorul general beneficiaza de o remuneratie bruta anuala in valoare de maximum 15 remuneratii fixe brute lunare stabilite in raport cu gradul de realizare a indicatorilor de performanta, iar directorul executiv de o remuneratie bruta anuala in valoare de maximum 8 remuneratii fixe brute lunare stabilite in raport cu gradul de realizare a indicatorilor de performanta.

Indicatorii de performanta pe care trebuie sa ii indeplineaca adminstratorii si directoratul companiei:

Obiective de performanta Criterii de performanta
I. Cresterea veniturilor 1. Realizarea cifrei de afaceri anuala din bugetul de venituri si cheltuieli
2. Cresterea bazei veniturilor prin atragerea de noi clienti
II. Reducerea cheltuielilor 3. Indice de diminuare a cheltuielilor de exploatare in raport cu veniturile din exploatare conform bugetului de venituri si cheltuieli
4. Reducerea defectelor de fabricatie
5. Eliminarea diferentele de inventar
III. Cresterea profitului 6. Indice de crestere a profitului din exploatare in raport cu veniturile din exploatare, conform bugetului de venituri si cheltuieli
IV. Cresterea productivitatii muncii 7. Realizarea productivitatii muncii, conform bugetului de venituri si cheltuieli
V. Reducerea duratei de incasare a creantelor 8. Viteza de rotatie a clientilor, in parametrii bugetului
VI. Lipsa arieratelor 9. Indicator de neachitare a arieratelor (lipsa arieratelor)
VII. Reducerea duratei de plata a obligatiilor fata de terti 10. Indicator de neachitare a datoriilor catre furnizorii comerciali (cu exceptia intreprinderilor publice)
11. Solvabilitatea
VIII. Volumul investitiilor si realizarea acestora conform graficului de executie 12. Realizarea programului de investitii aprobate prin planul de achizitii
IX. Grad de realizare a achizitiilor prin mijloace electronice 13. Realizarea programului anual de achizitii prin mijloace electronice

Copyright 2018 Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A.
Termeni si conditii