A+ a- Harta site-ului
Acces autoritati guvernamentale
  Linkuri utile                                
Ultimele stiri:
Prezentare
Produse
Servicii
Parteneri
Informatii de interes public
Comunicate
Contact
Anunturi angajare:

Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de referent economist in cadrul Departamentului Financiar - Contabilitate

Contractul individual de munca se incheie pe durata determinata, perioada in care titularul de post se afla in concediu pentru ingrijire copil in varsta de pana la 2 ani.


Concursul se organizeaza in data de 19.03.2018 ora 11:00 la sediul Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A (Bdul. Iuliu Maniu, nr. 244D, sector 6, Bucuresti ) si consta in:
- interviu;
- proba scrisa;
- proba practica .

Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor prezenta:
a) cerere de inscriere la concurs( formular) ;
b) cartea de identitate (original si copie);
c) documentele care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea calificarii (original si copie);
d) documente care sa ateste vechimea in munca (original si copie);
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale;
f) adeverinta medicala care sa ateste ca nu se afla in evidenta pentru boli psihice/cronice;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.

Conditii generale de participare la concurs:
a) sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;
c) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
d) sa nu fi fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea .

Conditii specifice de participare la concurs:
- Studii superioare economice absolvite cu diploma de licenta:
- experienta minim 2 ani in specialitate;
- cunoastere foarte buna a legislatiei din domeniul fiscal si contabil;
- Cunostinte avansate Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Outlook).

Abilitati si competente:
- Persoana dinamica, deschisa, capacitate de lucru in echipa, adaptabilitate, flexibilitate;
- Atitudine pro-activa, gandire analitica, viteza de reactie, capacitate de anticipare si capacitate de sinteza;
- Abilitati de comunicare, organizare si coordonare.

BIBLIOGRAFIE

 • Decretul nr. 209/1976 privind aprobarea Regulamentului operatiunilor de casa;
 • HG nr. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe;
 • Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor;
 • Legea nr. 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata
 • Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare - Republicare;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile ulterioare;
 • Ordinul nr. 2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 • Ordinul nr. 2634 /2015 privind documentele financiar-contabile;
 • OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cererile de inscriere insotite de actele pentru inscrierea la concurs se depun la sediul companiei (B-dul Iuliu Maniu nr.244 D, sector 6)- Serviciul Resurse Umane.
Termen limita de depunere a dosarelor de inscriere la concurs: 16.03.2018, ora 10:00 .Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Resurse Umane si la numarul de telefon 021/434.88.02 - 09 int. 104.

Rezultate

Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A, organizeaza concurs pentru ocuparea a 2 (doua) posturi vacante de legator manual in cadrul Directiei Tehnice

Contractul individual de munca se incheie pe durata determinata 1 an de zile.

Concursul se organizeaza in data de 19.03.2018, ora 09:30 la sediul Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A (Bdul. Iuliu Maniu, nr. 244D, sector 6, Bucuresti) si consta in :
- Interviu.
- Proba practica.

Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor prezenta:
a) cerere de inscriere la concurs( formular);
b) cartea de identitate (original si copie);
c) documentele care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea calificarii (original si copie);
d) documente care sa ateste vechimea in munca (original si copie);
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale;
f) adeverinta medicala care sa ateste ca nu se afla in evidenta pentru boli psihice/cronice;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.

Conditii generale de participare la concurs:
a) sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;
c) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
d) sa nu fi fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice de participare la concurs:
- dovada calificarii in meseria de legator manual (liceu de poligrafie sau scoala profesionala de poligrafie sau curs calificare de legator manual);
- abilitati, calitati, aptitudini necesare: acuitate vizuala si dexteritate, capacitate de concentrare, spirit de echipa si disciplina la locul de munca.

Cererile de inscriere insotite de actele pentru inscrierea la concurs se depun la sediul companiei (B-dul Iuliu Maniu nr.244 D, sector 6)- Serviciul Resurse Umane.
Termen limita de depunere a dosarelor de inscriere la concurs: 16.03.2018, ora 10:00. Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Resurse Umane si la numarul de telefon 021/434.88.02 - 09 int. 104.

Rezultate

Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor necalificat in cadrul Departamentului Logistic

Contractul individual de munca se incheie pe durata determinata 1 an de zile.

Concursul se organizeaza in data de 19.03.2018, ora 10:00 la sediul Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A (Bdul. Iuliu Maniu, nr. 244D, sector 6, Bucuresti ) si consta in:
- interviu;
- proba practica.

Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor prezenta:
a) cerere de inscriere la concurs( formular);
b) cartea de identitate (original si copie);
c) documentele care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea calificarii (original si copie);
d) documente care sa ateste vechimea in munca (original si copie);
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale;
f) adeverinta medicala care sa ateste ca nu se afla in evidenta pentru boli psihice/cronice;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.

Conditii generale de participare la concurs:
a) sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;
c) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
d) sa nu fi fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice de participare la concurs:
- Absolvent de scoala generala (minim 8 clase primare);
- Se cere rezistenta le efort fizic prelungit, abilitati tehnice, dorinta de invatare si autoperfectionare, disciplina, capacitate de lucru in echipa, atentie la detalii.

Cererile de inscriere insotite de actele pentru inscrierea la concurs se depun la sediul companiei (B-dul Iuliu Maniu nr.244 D, sector 6)- Serviciul Resurse Umane.
Termen limita de depunere a dosarelor de inscriere la concurs: 16.03.2018, ora 10:00. Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Resurse Umane si la numarul de telefon 021/434.88.02 - 09 int. 104.

Rezultate

Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor necalificat in cadrul Directiei Tehnice

Contractul individual de munca se incheie pe durata determinata de 1 an de zile.

Concursul se organizeaza in data de 19.03.2018, ora 10:00, la sediul Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A (Bdul. Iuliu Maniu, nr. 244D, sector 6, Bucuresti ) si consta in:
- Interviu.
- Proba practica

Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor prezenta:
a) cerere de inscriere la concurs( formular) ;
b) cartea de identitate (original si copie);
c) documentele care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea calificarii (original si copie);
d) documente care sa ateste vechimea in munca (original si copie);
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale;
f) adeverinta medicala care sa ateste ca nu se afla in evidenta pentru boli psihice/cronice;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.

Conditii generale de participare la concurs:
a) sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;
c) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
d) sa nu fi fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice de participare la concurs:
- Absolvent de scoala generala (minim 8 clase primare);
- Se cere rezistenta le efort fizic prelungit, abilitati tehnice, dorinta de invatare si autoperfectionare, disciplina, capacitate de lucru in echipa, atentie la detalii.

Cererile de inscriere insotite de actele pentru inscrierea la concurs se depun la sediul companiei (B-dul Iuliu Maniu nr.244 D, sector 6)- Serviciul Resurse Umane.
Termen limita de depunere a dosarelor de inscriere la concurs: 16.03.2018, ora 10:00. Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Resurse Umane si la numarul de telefon 021/434.88.02 - 09 int. 104.

Rezultate

Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A, organizeaza concurs /examen pentru ocuparea a 3 (trei) posturi vacante de operator masini de multiplicat in cadrul Directiei Tehnice

Contractul individual de munca se incheie pe durata determinata de 1 an de zile.

Concursul /examenul se organizeaza in data de 19.03.2018, ora 09:00, la sediul Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A (Bdul. Iuliu Maniu, nr. 244D, sector 6, Bucuresti ) si consta in:
- interviu;
- proba practica.

Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor prezenta:
a) cerere de inscriere la concurs( formular);
b) cartea de identitate (original si copie);
c) documentele care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea calificarii (original si copie);
d) documente care sa ateste vechimea in munca (original si copie);
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale;
f) adeverinta medicala care sa ateste ca nu se afla in evidenta pentru boli psihice/cronice;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului..

Conditii generale de participare la concurs:
a) sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;
c) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
d) sa nu fi fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice de participare la concurs:
- studii medii tehnice, de preferinta in domeniul poligrafic;
- cunostinte minime de operare PC;
- experienta: preferabil cel putin un an intr-un post similar (echipamente automatizate) din domeniul poligrafiei;
- abilitati, calitati, aptitudini necesare: acuitate vizuala si dexteritate, capacitate de concentrare, spirit de echipa si disciplina la locul de munca.

Cererile de inscriere insotite de actele pentru inscrierea la concurs se depun la sediul companiei (B-dul Iuliu Maniu nr.244 D, sector 6)- Serviciul Resurse Umane.
Termen limita de depunere a dosarelor de inscriere la concurs: 16.03.2018, ora 10:00. Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Resurse Umane si la numarul de telefon 021/434.88.02 - 09 int. 104.

Rezultate

Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de operator masini de multiplicat in cadrul Directiei Tehnice

Contractul individual de munca se incheie pe durata determinata, perioada in care titularul de post se afla in concediu pentru ingrijire copil in varsta de pana la 2 ani.Concursul se organizeaza in data de 05.02.2018 ora 9:00 la sediul Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A (Bdul. Iuliu Maniu, nr. 244D, sector 6, Bucuresti ) si consta in:
- interviu;
- proba practica .

Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor prezenta:
a) cerere de inscriere la concurs( formular) ;
b) cartea de identitate (original si copie);
c) documentele care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea calificarii (original si copie);
d)documente care sa ateste vechimea in munca (original si copie);
e)cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale;
f) adeverinta medicala care sa ateste ca nu se afla in evidenta pentru boli psihice/cronice;
g)curriculum vitae;
h)alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.
Conditii generale de participare la concurs:
a) sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;
c) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
d) sa nu fi fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea .
Conditii specifice de participare la concurs:
- studii medii tehnice, de preferinta in domeniul poligrafic;
- cunostinte operare MS Office;
- experienta: preferabil cel putin un an intr-un post similar sau din domeniul poligrafiei.
Abilitati, calitati, aptitudini necesare: acuitate vizuala si dexteritate, capacitate de concentrare, spirit de echipa si disciplina la locul de munca.
Cererile de inscriere insotite de actele pentru inscrierea la concurs se depun la sediul companiei (B-dul Iuliu Maniu nr.244 D, sector 6)- Serviciul Resurse Umane.Termen limita de depunere a dosarelor de inscriere la concurs: 02.02.2018, ora 12:00 .Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Resurse Umane si la numarul de telefon 021/434.88.02 - 09 int. 104.
Rezultate

Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A, organizeaza concurs pentru ocuparea a 1 post vacant de functionar economic in cadrul Departamentului Financiar-Contabilitate

Contractul individual de munca se incheie pe durata nedeterminata.


Concursul se organizeaza in data de 05.02.2018, ora 11:00 la sediul Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A (Bdul. Iuliu Maniu, nr. 244D, sector 6, Bucuresti) si consta in :
- Interviu.
- Proba practica.
Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor prezenta:
a) cerere de inscriere la concurs( formular);
b) cartea de identitate (original si copie);
c) documentele care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea calificarii (original si copie);
d) documente care sa ateste vechimea in munca (original si copie);
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale;
f) adeverinta medicala care sa ateste ca nu se afla in evidenta pentru boli psihice/cronice;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului..
Conditii generale de participare la concurs:
a) sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;
c) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
d) sa nu fi fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
Conditii specifice de participare la concurs:
- Absolvent de liceu profil economic cu diploma de bacalaureat sau absolvent de liceu cu diploma de bacalaureat si certificat de calificare in domeniul economic sau adeverinta student la facultate de profil economic;
- Experienta intr-o pozitie similara constituie un avantaj;
- Cunostinte PC: Microsoft Office avansat.

Abilitati si competente:
- Persoana dinamica, deschisa, capacitate de lucru in echipa, adaptabilitate, flexibilitate;
- Abilitati foarte bune de comunicare si relationare;
- Persoana organizata, disciplinata.
Cererile de inscriere insotite de actele pentru inscrierea la concurs se depun la sediul companiei (B-dul Iuliu Maniu nr.244 D, sector 6)- Serviciul Resurse Umane. Termen limita de depunere a dosarelor de inscriere la concurs: 02.02.2018, ora 12:00. Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Resurse Umane si la numarul de telefon 021/434.88.02 - 09 int. 104.

Rezultate

Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de legator manual in cadrul Directiei Tehnice

Contractul individual de munca se incheie pe durata determinata, perioada in care titularul de post se afla in concediu pentru ingrijire copil in varsta de pana la 2 ani.


Concursul se organizeaza in data de 05.02.2018, ora 9:00 la sediul Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A (Bdul. Iuliu Maniu, nr. 244D, sector 6, Bucuresti ) si consta in:
- interviu;
- proba practica.

Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor prezenta:
a) cerere de inscriere la concurs( formular);
b) cartea de identitate (original si copie);
c) documentele care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea calificarii (original si copie);
d) documente care sa ateste vechimea in munca (original si copie);
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale;
f) adeverinta medicala care sa ateste ca nu se afla in evidenta pentru boli psihice/cronice;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.

Conditii generale de participare la concurs:
a) sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;
c) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
d) sa nu fi fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
Conditii specifice de participare la concurs:
- dovada calificarii in meseria de legator manual (liceu de poligrafie sau scoala profesionala de poligrafie sau curs calificare de legator manual );
- abilitati, calitati, aptitudini necesare: acuitate vizuala si dexteritate, capacitate de concentrare, spirit de echipa si disciplina la locul de munca.
Cererile de inscriere insotite de actele pentru inscrierea la concurs se depun la sediul companiei (B-dul Iuliu Maniu nr.244 D, sector 6)- Serviciul Resurse Umane.Termen limita de depunere a dosarelor de inscriere la concurs: 02.02.2018, ora 12:00 .Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Resurse Umane si la numarul de telefon 021/434.88.02 - 09 int. 104.
Rezultate

Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A, organizeaza concurs pentru ocuparea unui 1 post vacant de magaziner in cadrul Departamentului Logistic

Contractul individual de munca se incheie pe durata nedeterminata.Concursul se organizeaza in data de 05.02.2018, ora 9:30, la sediul Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A (Bdul. Iuliu Maniu, nr. 244D, sector 6, Bucuresti ) si consta in:
- Interviu.
- Proba de calculator;
- Proba scrisa

Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor prezenta:
a) cerere de inscriere la concurs( formular) ;
b) cartea de identitate (original si copie);
c) documentele care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea calificarii (original si copie);
d) documente care sa ateste vechimea in munca (original si copie);
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale;
f) adeverinta medicala care sa ateste ca nu se afla in evidenta pentru boli psihice/cronice;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.

Conditii generale de participare la concurs:
a) sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;
c) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
d) sa nu fi fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice de participare la concurs:
- varsta minima: 21 ani
- studii medii cu diploma de bacalaureat;
- cunostinte operare PC;
- lipsa antecedente penale;
- posibilitatea de a constitui garantie suplimentara;
- experienta intr-o pozitie similara constituie un avantaj;
- Cunostinte PC: Microsoft Office avansat.;

Abilitati si competente:
- Persoana dinamica, deschisa, capacitate de lucru in echipa, adaptabilitate, flexibilitate;
- Abilitati foarte bune de comunicare si relationare;
- Persoana organizata, disciplinata.

Cererile de inscriere insotite de actele pentru inscrierea la concurs se depun la sediul companiei (B-dul Iuliu Maniu nr.244 D, sector 6)- Serviciul Resurse Umane.

Termen limita de depunere a dosarelor de inscriere la concurs: 02.02.2018, ora 12:00.

BIBLIOGRAFIE
- Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
- Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Resurse Umane si la numarul de telefon 021/434.88.02 - 09 int. 104.
Rezultate

Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A, organizeaza concurs /examen pentru ocuparea a 2 (doua) posturi vacante sofer de autoturisme si camionete, activitatea se va desfasura in cadrul Serviciului Transporturi

Contractul individual de munca se incheie pe durata nedeterminata.Concursul /examenul se organizeaza in data de 05.02.2018, ora 10:00, la sediul Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A (Bdul. Iuliu Maniu, nr. 244D, sector 6, Bucuresti ) si consta in:
- Selectia dosarelor de inscriere/interviu;
- Proba practica (va consta in parcurgerea unui traseu stabilit de comisia de examinare);

Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor prezenta:
a) cerere de inscriere la concurs( formular);
b) cartea de identitate (original si copie);
c) documentele care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea calificarii (original si copie);
d) documente care sa ateste vechimea in munca (original si copie);
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale;
f) adeverinta medicala care sa ateste ca nu se afla in evidenta pentru boli psihice/cronice;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului..

Conditii generale de participare la concurs:
a) sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;
c) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
d) sa nu fi fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
Conditii specifice de participare la concurs:
- studii medii;
- permis de conducere categoria B si C;
- dovada vechimii in munca pe un post similar, minim 2 ani.

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune incepand cu data publicarii prezentului anunt, pana la data de 02.02.2018, orele 12:00 la sediul Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A (Bdul. Iuliu Maniu, nr. 244D, sector 6, Bucuresti) - Serviciul Resurse Umane. Relatii suplimentare se pot obtine si la nr. tel. 021/434.88.02 - 09 int. 104.
Rezultate

Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de inginer de sistem in informatica.
Activitatea se va desfasura in cadrul Sectiei Productie Speciala Pasapoarte - Departamentului Productie Speciala

Contractul individual de munca se incheie pe durata determinata - 1 an.

Concursul se organizeaza in data de 07.11.2017, ora 09:00 la sediul Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A (Bdul. Iuliu Maniu, nr. 244D, sector 6, Bucuresti) si consta in:
- Interviu.
- Proba scrisa

Conditii generale de participare la concurs:
a) sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;
c) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
d) sa nu fi fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor prezenta:
a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului companiei;
b) copia actului de identitate;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta calificari sau specializari dobandite;
d) copia carnetului de munca, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.

Conditii specifice de participare la concurs:
- studii superioare tehnice, cu diploma de licenta;
- experienta relevanta de minim 3 ani;
- cunoasterea limbii engleze la un nivel mediu ( scris, citit);
- cunostinte IT: Microsoft Office, Autocad;
- capacitate de organizare si planificare a activitatilor curente;
- personalitate dinamica, comunicativa, organizata, analitica;

Cererile de inscriere insotite de actele pentru inscrierea la concurs se depun la sediul companiei (B-dul Iuliu Maniu nr.244 D, sector 6)- Serviciul Resurse Umane. Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Resurse Umane si la numarul de telefon 021/434.88.02 - 09 int. 104.
Termen limita de depunere a dosarelor de inscriere la concurs: 06.11.2017, ora 12:00.

Rezultate

Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de arhivar in cadrul Serviciului Administrativ.

Contractul individual de munca se incheie pe durata nedeterminata.

Concursul se organizeaza in data de 25.09.2017, ora 10:00 la sediul Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A (Bdul. Iuliu Maniu, nr. 244D, sector 6, Bucuresti) si consta in:
- Interviu.
- Proba scrisa

Conditii generale de participare la concurs:
a) sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;
c) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
d) sa nu fi fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor prezenta:
a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului companiei;
b) copia actului de identitate;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta calificari sau specializari dobandite;
d) copia carnetului de munca, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.

Conditii de inscriere la concurs:
Studii si certificari:
- Studii medii absolvite cu diploma bacalaureat;
- Certificat de calificare/perfectionare pentru ocupatia de arhivar acreditat de Agentia Nationala de Calificare (fosta CNFPA);
- Experienta minim 2 ani in arhivistica;
- Cunoastere foarte buna a legislatiei din domeniul arhivei;
- Cunostinte Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Outlook).

Abilitati si competente:
- Persoana dinamica, deschisa, capacitate de lucru in echipa, adaptabilitate, flexibilitate;
- Atitudine proactiva, gandire analitica, viteza de reactie, capacitate de anticipare si capacitate de sinteza;
- Abilitati de comunicare, organizare si coordonare.

Cererile de inscriere insotite de actele pentru inscrierea la concurs se depun la sediul companiei (B-dul Iuliu Maniu nr.244 D, sector 6)- Serviciul Resurse Umane. Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Resurse Umane si la numarul de telefon 021/434.88.02 - 09 int. 104.
Termen limita de depunere a dosarelor de inscriere la concurs: 22.09.2017, ora 10:00.

Rezultate

Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de arhivar in cadrul Serviciului Administrativ.

Contractul individual de munca se incheie pe durata determinata 1 an.

Concursul se organizeaza in data de 21.08.2017, ora 10:00 la sediul Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A (Bdul. Iuliu Maniu, nr. 244D, sector 6, Bucuresti) si consta in:
- Interviu.
- Proba scrisa

Conditii generale de participare la concurs:
a) sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;
c) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
d) sa nu fi fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor prezenta:
a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului companiei;
b) copia actului de identitate;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta calificari sau specializari dobandite;
d) copia carnetului de munca, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.

Conditii generale de participare la concurs:
a) sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;
c) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
d) sa nu fi fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii de inscriere la concurs:
Studii si certificari:
- Studii medii absolvite cu diploma bacalaureat;
- Certificat de calificare/perfectionare pentru ocupatia de arhivar acreditat de Agentia Nationala de Calificare (fosta CNFPA);
- Experienta minim 2 ani in arhivistica;
- Cunoastere foarte buna a legislatiei din domeniul arhivei;
- Cunostinte Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Outlook).

Abilitati si competente:
- Persoana dinamica, deschisa, capacitate de lucru in echipa, adaptabilitate, flexibilitate;
- Atitudine proactiva, gandire analitica, viteza de reactie, capacitate de anticipare si capacitate de sinteza;
- Abilitati de comunicare, organizare si coordonare.

Cererile de inscriere insotite de actele pentru inscrierea la concurs se depun la sediul companiei (B-dul Iuliu Maniu nr.244 D, sector 6)- Serviciul Resurse Umane. Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Resurse Umane si la numarul de telefon 021/434.88.02 - 09 int. 104.
Termen limita de depunere a dosarelor de inscriere la concurs: 19.08.2017, ora 10:00.

Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A, organizeaza concurs pentru ocuparea a 2 (doua) posturi vacante de auditor intern in cadrul Serviciului Audit Public Intern.

Contractul individual de munca se incheie pe durata determinata 1 an.

Concursul se va desfasura in doua etape, respectiv:
a) etapa I - interviul de avizare sustinut conform pct. 2.3.4.1. din Normele generale privind exercitarea activitatii de audit public intern, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1086/2013;
b) etapa II - proba scrisa (la proba scrisa participa doar candidatii care au obtinut aviz favorabil)

Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor prezenta:
A. documentele aferente dosarului de avizare, conform prevederilor pct. 2.3.4.1.1. din Normele generale privind exercitarea activitatii de audit public intern, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1086/2013:
- curriculum vitae;
- declaratia privind respectarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 672/2002, referitoare la incompatibilitatile auditorilor interni (model anexat);
- o lucrare in domeniul auditului public intern privind executarea misiunilor de audit intern de asigurare;
- doua scrisori de recomandare de la persoane cu experienta in domeniul auditului intern.
B. documentele aferente angajarii:
- cerere de participare la concurs;
- fotocopie dupa actul de identitate al candidatului;
- fotocopie dupa certificatul de nastere al candidatului;
- fotocopie dupa actele de studii sau alte diplome si certificate profesionale;
- cazier judiciar sau declaratie pe propria raspundere privind antecedentele penale, pana la depunerea cazierului;
- adeverinta medicala privind aptitudinea de a ocupa postul, din punct de vedere al sanatatii;
- carnetul de munca sau, dupa caz, adeverinte care atesta vechimea in specialitatea studiilor (copie).

Conditii generale de participare la concurs:
a) sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;
c) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
d) sa nu fi fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice de participare la concurs:
- Studii superioare absolvite cu diploma de licenta;
- Experienta in specialitatea studiilor cerute: minim 1 an;
- Cunoastere foarte buna a legislatiei din domeniul auditului intern;
- Cunostinte avansate Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Outlook).

Calendarul concursului:
- data limita de depunere a dosarelor de avizare / participare la concurs: 22.06.2017 orele 12:00;
- data sustinerii interviului de avizare: 27.06.2017 - ora 10:30;
- data de afisare a rezultatelor la interviul de avizare: 29.06.2017;
- data sustinerii probelor scrise: 30.06.2017 - ora 10:00;
- termenul de transmitere a rezultatelor dupa probele de concurs: 03.07.2017;
- termenul in care se pot depune contestatiile: 05.07.2017;
- termenul de transmitere a rezultatelor contestatiilor: 06.07.2017.

Abilitati si competente:
- Persoana dinamica, deschisa, capacitate de lucru in echipa, adaptabilitate, flexibilitate;
- Atitudine proactiva, gandire analitica, viteza de reactie, capacitate de anticipare si capacitate de sinteza;
- Abilitati de comunicare, organizare si coordonare.

Cererile de inscriere insotite de actele pentru inscrierea la concurs se depun la sediul companiei (B-dul Iuliu Maniu nr.244 D, sector 6)- Serviciul Resurse Umane. Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Resurse Umane si la numarul de telefon 021/434.88.02 - 09 int. 104.

Rezultate

Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A, organizeaza concurs pentru ocuparea a 2 (doua) posturi vacante de referent economist in cadrul Departamentului Financiar - Contabilitate.

Contractul individual de munca se incheie pe durata determinata 1 an.

Concursul se organizeaza in data de 29.06.2017, ora 09:00 la sediul Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A (Bd. Iuliu Maniu, nr. 244D, sector 6, Bucuresti) si consta in:
- Interviu
- Proba scrisa
- Proba practica

Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor prezenta:
a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului companiei;
b) copia actului de identitate;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea calificarii;
d) copia carnetului de munca, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale;
f) adeverinta medicala care sa ateste ca nu se afla in evidenta pentru boli psihice/cronice;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.

Conditii generale de participare la concurs:
a) sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;
c) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
d) sa nu fi fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice de participare la concurs:
- Studii superioare economice absolvite cu diploma de licenta;
- Experienta minim 2 ani in domeniul financiar-contabilitate;
- Cunoastere foarte buna a legislatiei din domeniul fiscal si contabil;
- Cunostinte avansate Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Outlook).

Abilitati si competente:
- Persoana dinamica, deschisa, capacitate de lucru in echipa, adaptabilitate, flexibilitate;
- Atitudine proactiva, gandire analitica, viteza de reactie, capacitate de anticipare si capacitate de sinteza;
Abilitati de comunicare, organizare si coordonare.
Cererile de inscriere insotite de actele pentru inscrierea la concurs se depun la sediul companiei (B-dul Iuliu Maniu nr.244 D, sector 6)- Serviciul Resurse Umane. Termen limita de depunere a dosarelor de inscriere la concurs: 27.06.2017, ora 12:00. Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Resurse Umane si la numarul de telefon 021/434.88.02 - 09 int. 104.

Rezultate

Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A, organizeaza concurs pentru ocuparea a 1 post vacant de functionar administrativ in cadrul Serviciului Gestiune Logistica.

Contractul individual de munca se incheie pe durata determinata 1 an.

Concursul se organizeaza in data de 29.06.2017, ora 10:30 la sediul Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A (Bd. Iuliu Maniu, nr. 244D, sector 6, Bucuresti) si consta in:
- Interviu
- Proba practica

Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor prezenta:
a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului companiei;
b) copia actului de identitate;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea calificarii;
d) copia carnetului de munca, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale;
f) adeverinta medicala care sa ateste ca nu se afla in evidenta pentru boli psihice/cronice;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.

Conditii generale de participare la concurs:
a) sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;
c) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
d) sa nu fi fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice de participare la concurs:
- Absolvent de liceu cu diploma de bacalaureat;
- Experienta intr-o pozitie similara constituie un avantaj;
- Cunostinte PC: Microsoft Office avansat.

Abilitati si competente:
- Persoana dinamica, deschisa, capacitate de lucru in echipa, adaptabilitate, flexibilitate;
- Abilitati foarte bune de comunicare si relationare;
- Persoana organizata, disciplinata.

Cererile de inscriere insotite de actele pentru inscrierea la concurs se depun la sediul companiei (B-dul Iuliu Maniu nr.244 D, sector 6)- Serviciul Resurse Umane. Termen limita de depunere a dosarelor de inscriere la concurs: 27.06.2017, ora 12:00. Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Resurse Umane si la numarul de telefon 021/434.88.02 - 09 int. 104.

Rezultate

Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A, organizeaza concurs pentru ocuparea a 1 post vacant de tehnician planificare, lansare, urmarire productie in cadrul Sectiei Tipar Digital Special- Departamentului Productie Speciala.

Contractul individual de munca se incheie pe durata determinata 1 an.

Concursul / examenul se organizeaza in data de 27.06 2017, ora 9:00 la sediul Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A (Bd. Iuliu Maniu, nr. 244D, sector 6, Bucuresti) si consta in:
- Interviu
- Proba practica

Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor prezenta:
a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului companiei;
b) copia actului de identitate;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea calificarii;
d) copia carnetului de munca, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale;
f) adeverinta medicala care sa ateste ca nu se afla in evidenta pentru boli psihice/cronice;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.

Conditii generale de participare la concurs:
a) sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;
c) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
d) sa nu fi fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu ntentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice de participare la concurs:
- studii medii, cu diploma de bacalaureat;
- cunostinte operare MS Office;
- experienta de minim 1 an in domeniul poligrafic;
- abilitati, calitati, aptitudini necesare: acuitate vizuala, concentrare, spirit de echipa si disciplina la locul de munca.

Cererile de inscriere insotite de actele pentru inscrierea la concurs se depun la sediul companiei (B-dul Iuliu Maniu nr.244 D, sector 6) - Serviciul Resurse Umane. Termen limita de depunere a dosarelor de inscriere la concurs: 22.06.2017, ora 12:00. Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Resurse Umane si la numarul de telefon 021/434.88.02 - 09 int. 104.

Rezultate

Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A, organizeaza concurs pentru ocuparea a 1 post vacant de functionar economic in cadrul Serviciului Distributie Vanzare Produse.

Contractul individual de munca se incheie pe durata determinata 1 an.

Concursul se organizeaza in data de 29.06.2017, ora 12:00 la sediul Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A (Bd. Iuliu Maniu, nr. 244D, sector 6, Bucuresti) si consta in:
- Interviu
- Proba practica

Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor prezenta:
a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului companiei;
b) copia actului de identitate;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea calificarii;
d) copia carnetului de munca, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale;
f) adeverinta medicala care sa ateste ca nu se afla in evidenta pentru boli psihice/cronice;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.

Conditii generale de participare la concurs:
a) sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;
c) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
d) sa nu fi fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea .

Conditii specifice de participare la concurs:
- Absolvent de liceu profil economic cu diploma de bacalaureat sau absolvent de liceu cu diploma de bacalaureat si certificat de calificare in domeniul economic sau adeverinta student la facultate de profil economic;
- Experienta intr-o pozitie similara constituie un avantaj;
- Cunostinte PC: Microsoft Office avansat.

Abilitati si competente:
- Persoana dinamica, deschisa, capacitate de lucru in echipa, adaptabilitate, flexibilitate;
- Abilitati foarte bune de comunicare si relationare;
- Persoana organizata, disciplinata.

Cererile de inscriere insotite de actele pentru inscrierea la concurs se depun la sediul companiei (B-dul Iuliu Maniu nr.244 D, sector 6)- Serviciul Resurse Umane. Termen limita de depunere a dosarelor de inscriere la concurs: 27.06.2017, ora 12:00. Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Resurse Umane si la numarul de telefon 021/434.88.02 - 09 int. 104.

Rezultate

Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A, organizeaza concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante de tipograf-tiparitor in cadrul Directiei Tehnice

Contractul individual de munca se incheie pe durata determinata 1(an) de zile.
Concursul se organizeaza in data de 25.04.2017 orele 10:30 la sediul Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A (Bd. Iuliu Maniu, nr. 244D, sector 6, Bucuresti) si consta in:
- interviu;
- proba practica.

Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor prezenta:
a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului companiei;
b) copia actului de identitate;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor;
d) copia carnetului de munca, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.

Conditii generale de participare la concurs:
a) sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;
c) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
d) sa nu fi fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea .

Conditii specifice de participare la concurs:
1. dovada calificarii in meseria de tipograf tiparitor (liceu de poligrafie sau scoala profesionala de poligrafie/curs calificare de tipograf tiparitor);
2. abilitati, calitati, aptitudini necesare: acuitate vizuala si dexteritate, capacitate de concentrare, spirit de echipa si disciplina la locul de munca.

Cererile de inscriere insotite de actele pentru inscrierea la concurs se depun la sediul companiei (B-dul Iuliu Maniu nr.244 D, sector 6)- Serviciul Resurse Umane. Termen limita de depunere a dosarelor de inscriere la concurs: 18.04.2017, ora 12:00. Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Resurse Umane si la numarul de telefon 021/434.88.02 - 09 int. 104.

Rezultate

Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A, organizeaza concurs pentru ocuparea a unui (1) post vacant de corector - cod COR 343520
Activitatea se va desfasura in cadrul Sectiei PrePress - Departamentului Productie Clasica

Contractul individual de munca se incheie pe durata determinata 1(an) de zile.
Concursul se organizeaza in data de 26.04.2017 orele 10:00 la sediul Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A (Bd. Iuliu Maniu, nr. 244D, sector 6, Bucuresti) si consta in:
- interviu;
- proba practica.

Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor prezenta:
a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului companiei;
b) copia actului de identitate;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor;
d) copia carnetului de munca, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.

Conditii generale de participare la concurs:
a) sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;
c) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
d) sa nu fi fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea .

Conditii specifice de participare la concurs:
1. studii medii, cu diploma de bacalaureat, constituie avantaj abolvent liceul de poligrafie;
2. experienta in activitatea de prepress minim 5 ani;
3. cunostinte excelente de limba romana;
4. abilitati, calitati, aptitudini necesare: acuitate vizuala, concentrare, spirit de echipa si disciplina la locul de munca.

Cererile de inscriere insotite de actele pentru inscrierea la concurs se depun la sediul companiei (B-dul Iuliu Maniu nr.244 D, sector 6)- Serviciul Resurse Umane. Termen limita de depunere a dosarelor de inscriere la concurs: 18.04.2017, ora 12:00. Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Resurse Umane si la numarul de telefon 021/434.88.02 - 09 int. 104.

Rezultate

Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A, organizeaza concurs pentru ocuparea a 2 (doua) posturi vacante de referent economist in cadrul Departamentului Financiar - Contabilitate

Contractul individual de munca se incheie pe durata determinata 1(an) de zile.
Concursul se organizeaza in data de 24.04.2017 orele 09:30 la sediul Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A (Bd. Iuliu Maniu, nr. 244D, sector 6, Bucuresti) si consta in:
- interviu;
- proba scrisa.
- proba practica.

Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor prezenta:
a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului companiei;
b) copia actului de identitate;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor;
d) copia carnetului de munca, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.

Conditii generale de participare la concurs:
a) sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;
c) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
d) sa nu fi fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea .

Conditii specifice de participare la concurs:
1. Studii superioare economice absolvite cu diploma de licenta;
2. Experienta minim 2 ani in domeniul financiar-contabilitate;
3. Cunoastere foarte buna a legislatiei din domeniul fiscal si contabil;
4. Cunostinte avansate Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Outlook).

Abilitati si competente:
1. Persoana dinamica, deschisa, capacitate de lucru in echipa, adaptabilitate, flexibilitate;
2. Atitudine proactiva, gandire analitica, viteza de reactie, capacitate de anticipare si capacitate de sinteza;
3. Abilitati de comunicare, organizare si coordonare.

Cererile de inscriere insotite de actele pentru inscrierea la concurs se depun la sediul companiei (B-dul Iuliu Maniu nr.244 D, sector 6)- Serviciul Resurse Umane. Termen limita de depunere a dosarelor de inscriere la concurs: 18.04.2017, ora 12:00. Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Resurse Umane si la numarul de telefon 021/434.88.02 - 09 int. 104.

Rezultate

Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A, organizeaza concurs pentru ocuparea a 4 (patru) posturi vacante de legator manual in cadrul Directiei Tehnice

Contractul individual de munca se incheie pe durata determinata 1(an) de zile.
Concursul se organizeaza in data de 25.04.2017 orele 09:30 la sediul Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A (Bd. Iuliu Maniu, nr. 244D, sector 6, Bucuresti) si consta in:
- interviu;
- proba practica.

Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor prezenta:
a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului companiei;
b) copia actului de identitate;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor;
d) copia carnetului de munca, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.

Conditii generale de participare la concurs:
a) sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;
c) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
d) sa nu fi fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea .

Conditii specifice de participare la concurs:
1. dovada calificarii in meseria de legator manual (liceu de poligrafie sau scoala profesionala de poligrafie sau curs calificare de legator manual);
2. abilitati, calitati, aptitudini necesare: acuitate vizuala si dexteritate, capacitate de concentrare, spirit de echipa si disciplina la locul de munca.

Cererile de inscriere insotite de actele pentru inscrierea la concurs se depun la sediul companiei (B-dul Iuliu Maniu nr.244 D, sector 6)- Serviciul Resurse Umane. Termen limita de depunere a dosarelor de inscriere la concurs: 18.04.2017, ora 12:00. Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Resurse Umane si la numarul de telefon 021/434.88.02 - 09 int. 104.

Rezultate

Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A, organizeaza concurs pentru ocuparea a 2 (doua) posturi vacante de muncitor necalificat in cadrul Departamentului Logistic

Contractul individual de munca se incheie pe durata determinata 1(an) de zile.
Concursul se organizeaza in data de 24.04.2017 orele 10:30 la sediul Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A (Bd. Iuliu Maniu, nr. 244D, sector 6, Bucuresti) si consta in:
- interviu;
- proba practica.

Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor prezenta:
a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului companiei;
b) copia actului de identitate;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor;
d) copia carnetului de munca, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.

Conditii generale de participare la concurs:
a) sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;
c) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
d) sa nu fi fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea .

Conditii specifice de participare la concurs:
1. Absolvent de scoala generala (minim 8 clase primare);
2. Se cere rezistenta le efort fizic prelungit, abilitati tehnice, dorinta de invatare si autoperfectionare, disciplina, capacitate de lucru in echipa, atentie la detalii.

Cererile de inscriere insotite de actele pentru inscrierea la concurs se depun la sediul companiei (B-dul Iuliu Maniu nr.244 D, sector 6)- Serviciul Resurse Umane.Termen limita de depunere a dosarelor de inscriere la concurs: 18.04.2017, ora 12:00 .Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Resurse Umane si la numarul de telefon 021/434.88.02 - 09 int. 104.

Rezultate

Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A, organizeaza concurs pentru ocuparea a 2 (doua) posturi vacante de muncitor necalificat in cadrul Directiei Tehnice

Contractul individual de munca se incheie pe durata determinata 1(an) de zile.
Concursul se organizeaza in data de 25.04.2017 orele 12:00 la sediul Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A (Bd. Iuliu Maniu, nr. 244D, sector 6, Bucuresti) si consta in:
- interviu;
- proba practica.

Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor prezenta:
a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului companiei;
b) copia actului de identitate;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor;
d) copia carnetului de munca, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.

Conditii generale de participare la concurs:
a) sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;
c) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
d) sa nu fi fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea .

Conditii specifice de participare la concurs:
1. Absolvent de scoala generala (minim 8 clase primare);
2. Se cere rezistenta le efort fizic prelungit, abilitati tehnice, dorinta de invatare si autoperfectionare, disciplina, capacitate de lucru in echipa, atentie la detalii.

Cererile de inscriere insotite de actele pentru inscrierea la concurs se depun la sediul companiei (B-dul Iuliu Maniu nr.244 D, sector 6)- Serviciul Resurse Umane.Termen limita de depunere a dosarelor de inscriere la concurs: 18.04.2017, ora 12:00 .Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Resurse Umane si la numarul de telefon 021/434.88.02 - 09 int. 104.

Rezultate

Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A, organizeaza concurs pentru ocuparea a unui (1) post vacant de tehnician sisteme de supraveghere

Contractul individual de munca se incheie pe durata determinata 1(an) de zile.
Concursul se organizeaza in data de 24.04.2017 orele 14:00 la sediul Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A (Bd. Iuliu Maniu, nr. 244D, sector 6, Bucuresti) si consta in:
- interviu;
- proba practica - cunostinte operare MS Office.

Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor prezenta:
a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului companiei;
b) copia actului de identitate;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor;
d) copia carnetului de munca, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.

Conditii generale de participare la concurs:
a) sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;
c) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
d) sa nu fi fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice de participare la concurs:
1. studii medii, cu diploma de bacalaureat;
2. cunostinte operare MS Office;
3. abilitati, calitati, aptitudini necesare: acuitate vizuala, concentrare, spirit de echipa si disciplina la locul de munca.

Cererile de inscriere insotite de actele pentru inscrierea la concurs se depun la sediul companiei (B-dul Iuliu Maniu nr.244 D, sector 6)- Serviciul Resurse Umane.Termen limita de depunere a dosarelor de inscriere la concurs: 18.04.2017, ora 12:00 .Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Resurse Umane si la numarul de telefon 021/434.88.02 - 09 int. 104.

Rezultate
Copyright 2018 Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A.
Termeni si conditii