A+ a-
Acces autoritati guvernamentale
  Linkuri utile                                
Ultimele stiri:
Prezentare
Produse
Servicii
Parteneri
Informatii de interes public
Comunicate
Contact
Accesibilitate
Lista cu documente
Lista Documente
Lista cuprinzand documentele de interes public:
 • Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea companiei
 • Atributiile compartimentelor din structura companiei
 • Bilantul contabil
 • Bugetul de venituri si cheltuieli
 • Contul de profit si pierdere
 • Cont executie cheltuieli
 • Cont executie venituri
 • Comunicate de presa
 • Dosarele achizitiilor publice
 • Materiale informative (ghiduri, pliante, brosuri etc.)
 • Metodologia de lucru pentru a se putea comanda, plati si ridica produsele fabricate si serviciile prestate de CNIN
 • Documente privind Programe si strategii
 • Programul anual de achizitii
 • Protocoale de colaborare cu diferite autoritati si institutii publice
 • Raportul Anual de Activitate
 • Evidenta solicitarilor de informatii de interes public in baza Legii nr. 544/2001
 • Structura organizatorica
 • Statistici privind domeniul de activitate
 • Documente privind politica salariala

Lista cuprinzand categoriile de documente produse si / sau gestionate, potrivit legii:

 • Planul de audit public intern
 • Raport de audit public intern al misiunilor efectuate
 • Regulamentul de organizare si functionare a activitatii de relatii publice
 • Raport de activitate anual
 • Comenzi ale clientilor, oferte de pret, corespondenta comerciala
 • Contracte comerciale
 • Dosarul achizitiei publice
 • Planul anual al achizitiilor publice
 • Studii de fezabilitate, proiecte si documentatii de executie ale lucrarilor de investitii
 • Strategii si programe proprii
 • Lucrari de cercetare - proiectare
 • Programe de restructurare
 • Rapoarte periodice din punct de vedere al protectiei muncii
 • Rapoarte-rezultatele analizelor de mediu
 • Documente financiar-contabile
 • Regulament de Organizare si Functionare
 • Structuri organizatorice (organigrama)
 • Regulament Intern
 • Contract Colectiv de Munca
 • Dosare personale ale salariatilor, cartile de munca
 • State functiuni
 • State personal
 • Dispozitii ale directorului general
 • Buletine de analiza si expertiza destinate fie exclusiv organelor abilitate de control fie exclusiv clientilor
Copyright 2024 Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A.
Termeni si conditii