A+ a-
Acces autoritati guvernamentale
  Linkuri utile                                
Ultimele stiri:
Prezentare
Produse
Servicii
Parteneri
Informatii de interes public
Comunicate
Contact
Etica si integritate
Etica si integritate

Avand in vedere adoptarea, prin Hotararea Guvernului nr. 1269/2021 a Strategiei Nationale Anticoruptie (SNA) pe perioada 2021-2025, a seturilor de indicatori, riscurilor asociate obiectivelor si masurilor din strategie si a surselor de verificare a inventarului masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei, precum si a standardelor de publicare a informatiilor de interes public, C.N. "Imprimeria Nationala" - S.A. si-a insusit valorile fundamentale si principiile promovate de SNA 2021-2025, adoptand declaratia de aderare prin care: condamna coruptia in toate formele in care se manifesta si isi exprima in mod ferm angajamentul de a combate acest fenomen prin toate mijloacele legale pe care le are la dispozitie, C.N. "Imprimeria Nationala" - S.A. se obliga sa declare orice interese personale care pot veni in contradictie cu exercitarea obiectiva a atributiilor de serviciu, sa ia toate masurile necesare pentru evitarea situatiilor de conflicte de interese si incompatibilitati, sa considere interesul public mai presus de orice alt interes in indeplinirea atributiilor de serviciu si sa nu se foloseasca de prerogativele functiei pentru obtinerea de beneficii necuvenite pentru ei, familiile lor sau persoane apropriate. De asemenea, reprezentantii CNIN S.A. se angajeaza sa asigure accesul neingradit la informatiile de interes public si transparenta procesului decizional.

Cum se utilizeaza instrumentul avertizorului de integritate
Avertizorul de integritate este persoana care sesizeaza cu buna-credinta incalcari ale legii, ale deontologiei profesionale sau ale principiilor bunei administrari, eficientei, eficacitatii, economicitatii si transparentei, si care este incadrata in autoritati publice, institutii publice, companii nationale, regii autonome de interes national si local, ori in societatile nationale cu capital de stat.

Cine este avertizorul de integritate?
Avertizorul de integritate este persoana care sesizeaza cu buna-credinta incalcari ale legii, si care poate fi:
 • functionar public - persoana investita, prin numire intr-o functie publica din structura unei autoritati sau institutii publice, cu prerogative in realizarea competentei acestora, in regim de putere publica, avand ca scop realizarea unui interes public;
 • personal contractual, conform Codului Muncii;
 • personal care isi desfasoara activitatea in baza unor statute speciale.

Ce fapte sesizeaza avertizorul de integritate?
Faptele care pot constitui subiectul unei avertizari de integritate sunt:
 • infractiuni de coruptie, infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie, infractiuni in legatura directa cu infractiunile de coruptie, infractiunile de fals si infractiunile de serviciu sau in legatura cu serviciul;
 • infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene; practici sau tratamente preferentiale ori discriminatorii in exercitarea atributiilor autoritatilor publice, institutiilor publice, companiilor nationale, regiilor autonome de interes national si local, ori a societatilor nationale cu capital de stat;
 • incalcarea prevederilor privind incompatibilitatile si conflictele de interese;
 • folosirea abuziva a resurselor materiale sau umane;
 • partizanatul politic in exercitarea prerogativelor postului, cu exceptia persoanelor alese sau numite politic;
 • incalcari ale legii in privinta accesului la informatii si a transparentei decizionale
 • incalcarea prevederilor legale privind achizitiile publice si finantarile nerambursabile;
 • incompetenta sau neglijenta in serviciu;
 • evaluari neobiective ale personalului in procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare si eliberare din functie;
 • incalcari ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii;
 • emiterea de acte administrative sau de alta natura, care servesc interese de grup sau clientelare;
 • administrarea defectuoasa sau frauduloasa a patrimoniului public si privat al autoritatilor publice, institutiilor publice, companiilor nationale, regiilor autonome de interes national si local, ori a societatilor nationale cu capital de stat;
 • incalcarea altor dispozitii legale, care impun respectarea principiului bunei administrari si cel al ocrotirii interesului public.

Cum protejam avertizorii de integritate?
Potrivit procedurii operationale privind avertizorii de integritate, adoptate de Agentia Nationala de Integritate, persoanele care semnaleaza faptele de coruptie mai sus-mentionate beneficiaza de protectie, dupa cum urmeaza:
 • avertizorii in interes public, care au facut o sesizare convinsi fiind de realitatea starii de fapt sau ca fapta constituie o incalcare a legii, beneficiaza de prezumtia de buna-credinta, pana la proba contrara;
 • la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisiile de disciplina sau alte organisme similare din cadrul autoritatilor publice, institutiilor publice, companiilor nationale, regiilor autonome de interes national si local, ori a societatilor nationale cu capital de stat, au obligatia de a invita presa si un reprezentant al sindicatului sau al asociatiei profesionale. Anuntul se face prin comunicat pe pagina de Internet a autoritatii publice, institutiei publice sau a unitatii bugetare, cu cel putin 3 zile lucratoare inaintea sedintei, sub sanctiunea nulitatii raportului si a sanctiunii disciplinare aplicate;
 • in situatia in care cel reclamat prin avertizarea in interes public este sef ierarhic, direct sau indirect, ori are atributii de control, inspectie si evaluare a avertizorului, comisia de disciplina sau alt organism similar va asigura protectia avertizorului, ascunzandu-i identitatea;
 • in cazul avertizarilor in interes public, prevazute la art. 5 lit. a) si b) din Legea nr.571/2004 privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii, se vor aplica din oficiu prevederile art. 12 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 682/2002 privind protectia martorilor.

Sursa: Agentia Nationala de Integritate

DOCUMENTE DE REFERINTA:
Angajatii Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A., precum si orice persoana care nu este angajata a companiei (clienti, furnizori, distribuitori, etc.), au posibilitatea sa informeze, in scris, Directorul General, atunci cand detin informatii si/sau au suspiciuni pe care le considera a fi intemeiate cu privire la existenta unor neregularitati in activitatea companiei (cazuri de frauda, diverse forme de incalcare a normelor de conduita etica).
Acestia vor completa formularul de sesizare a neregularitatilor, pe care il vor introduce intr-un plic care va avea mentiunea "Sesizare neregularitate etica si integritate". Plicul se pune in cutia special creata pentru depunerea avertizarilor in interes public, care se va afla atat in incinta companiei, cat si la portile de acces (semnalizate corespunzator).
Daca persoana care face sesizarea intelege sa se foloseasca de mijloacele electronice intrucat considera ca beneficiaza de o confidentialitate sporita, atunci sesizarea poate fi:
 • trimisa la adresa de e-mail avertizor @ cnin.ro
  sau
 • prin completarea Formularului din sectiunea Avertizor de Integritate.


Formular
Sesizarea dumnevoastra va fi preluata si verificata de Compartimentul de Etica si Integritate din cadrul Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A, acordandu-vi-se prezumtia de buna-credinta. Va rugam sa completati cu atentie si responsabiliate campurile de mai jos, iar in cazul in care vi se cere, sa puteti proba faptele de coruptie semnalate.
Copyright 2022 Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A.
Termeni si conditii