A+ a-
Acces autoritati guvernamentale
  Linkuri utile                                
Ultimele stiri:
Prezentare
Produse
Servicii
Parteneri
Informatii de interes public
Comunicate
Contact
Accesibilitate
Etica si integritate
Etica si integritate

Avand in vedere adoptarea, prin Hotararea Guvernului nr. 1269/2021 a Strategiei Nationale Anticoruptie (SNA) pe perioada 2021-2025, a seturilor de indicatori, riscurilor asociate obiectivelor si masurilor din strategie si a surselor de verificare a inventarului masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei, precum si a standardelor de publicare a informatiilor de interes public, C.N. "Imprimeria Nationala" - S.A. si-a insusit valorile fundamentale si principiile promovate de SNA 2021-2025, adoptand declaratia de aderare prin care: condamna coruptia in toate formele in care se manifesta si isi exprima in mod ferm angajamentul de a combate acest fenomen prin toate mijloacele legale pe care le are la dispozitie, C.N. "Imprimeria Nationala" - S.A. se obliga sa declare orice interese personale care pot veni in contradictie cu exercitarea obiectiva a atributiilor de serviciu, sa ia toate masurile necesare pentru evitarea situatiilor de conflicte de interese si incompatibilitati, sa considere interesul public mai presus de orice alt interes in indeplinirea atributiilor de serviciu si sa nu se foloseasca de prerogativele functiei pentru obtinerea de beneficii necuvenite pentru ei, familiile lor sau persoane apropriate. De asemenea, reprezentantii CNIN S.A. se angajeaza sa asigure accesul neingradit la informatiile de interes public si transparenta procesului decizional.

DOCUMENTE DE REFERINTA:

Cine este avertizorul in interes public?
(1) Legea nr. 361/2022 privind protectia avertizorilor in interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, constituie cadrul legal in materia protectiei persoanelor care raporteaza incalcari ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile sa se produca, in cadrul autoritatilor, institutiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum si in cadrul persoanelor juridice de drept privat.

Avertizor in interes public – persoana fizica care efectueaza o raportare sau divulga public informatii referitoare la incalcari ale legii, obtinute intr-un context profesional.

Prezenta lege se aplica persoanelor care efectueaza raportari si care au obtinut informatiile referitoare la incalcari ale legii, intr-un context profesional. In categoria acestor persoane intra, cel putin, urmatoarele:
 1. lucratorii;
 2. persoanele care desfasoară o activitate independenta, in intelesul art. 49 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene;
 3. actionarii si persoanele care fac parte din organul de administrare, de conducere sau de supraveghere al unei intreprinderi, inclusiv membrii neexecutivi ai consiliului de administratie, precum si voluntarii si stagiarii remunerati sau neremunerati;
 4. orice persoana care lucreaza sub supravegherea si conducerea persoanei fizice sau juridice cu care s-a incheiat contractul, a subcontractantilor si a furnizorilor acesteia.
(2) Legea nr. 361/2022 se aplica si persoanelor ale caror raporturi de munca nu au inceput inca si care efectueaza raportari prin intermediul canalelor de raportare interne sau externe sau divulga public informatii privind incalcari ale legii obtinute in timpul procesului de recrutare sau altor negocieri precontractuale sau in cazul in care raportul de munca sau raportul de serviciu a incetat.
(3) Legea nr. 361/2022 se aplica, de asemenea, persoanelor care raporteaza sau dezvaluie public informatii privind incalcari ale legii in mod anonim.

Modalitati de raportare si dispozitii comune aplicabile raportarilor privind incalcari ale legii
Raportarea - comunicarea orala sau scrisa de informatii, cu privire la orice fapta care reprezinta o incalcare a legii.
Modalitatile de raportare sunt urmatoarele:
 • Raportare interna;
 • Raportare externa.
Raportarea privind incalcari ale legii se realizeaza, de principiu, prin intermediul canalelor interne de raportare, respectiv prin depunerea sesizarii la cutiile postale special amenajate, pe e-mail la adresa avertizor @ cnin.ro sau poate fi transmisa prin serviciile Postei Romane, cu confirmare de primire la sediul companiei din Bd. Iuliu Maniu nr. 244 D, sector 6, Bucuresti in atentia persoanei responsabile (datele persoanei responsabile fiind disponibile pe site-ul companiei) sau prin serviciile de curierat.
Canalele externe de raportare sunt reprezentate de urmatoarele autoritati:
 • Autoritati si institutii publice care, potrivit dispozitiilor legale speciale, primesc si solutioneaza raportari referitoare la incalcari ale legii, in domeniul lor de competenta;
 • Agentia Nationala de Integritate;
 • Alte autoritati si institutii publice carora Agentia Nationala de Integritate le transmite raportarile spre competenta solutionare.

Continutul raportarii privind incalcari ale legii
 • numele si prenumele;
 • datele de contact ale avertizorului in interes public;
 • contextul profesional in care au fost obtinute informatiile;
 • persoana vizata, daca este cunoscuta;
 • descrierea faptei susceptibile sa constituie incalcare a legii in cadrul unei autoritati, instituţii publice, oricarei alte persoane juridice de drept public, precum si in cadrul persoanei juridice de drept privat;
 • probele in sustinerea raportarii, dupa caz;
 • data si semnatura

In cazul in care, raportarea nu cuprinde numele si prenumele, datele de contact sau semnatura avertizorului in interes public, acesta se analizeaza si se solutioneza in masura in care contine indicii cu privire la incalcarea legii.

Legislatie
Copyright 2023 Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A.
Termeni si conditii