A+ a-
Acces autoritati guvernamentale
  Linkuri utile                                
Ultimele stiri:
Prezentare
Produse
Servicii
Parteneri
Informatii de interes public
Comunicate
Contact
Accesibilitate
Strategii de dezvoltare

De la reinfiintarea Imprimeriei Nationale, dupa 1990, ne-am propus sa fim deschizatori de drumuri in sectorul in care ne desfasuram activitatea.

Prin actiunile intreprinse, prin activitatile de proiectare, cercetare si dezvoltare in domeniu, dorim ca produsele executate sa fie puse in folosul cetatenilor romani si al statului roman.

Intotdeauna am fost preocupati sa implementam sisteme integrate si sa executam produse cu un inalt grad de securitate si siguranta, astfel incat sa oferim solutii sigure si rapide.

Prin tehnologiile si solutiile de securizare utilizate, prin facilitatile de monitorizare si securitate oferite, prin standardele inalte de calitate implementate, am trecut de la o simpla activitate tipografica la activitati de integrator de sisteme.

 • Siguranta
 • Tehnologie
 • Evolutie
Cresterea periodica a gradului de securizare a documentelor cu regim special si hartiilor de valoare, extinderea programelor de securizare, optimizarea activitatilor interne sunt si vor constitui de acum inainte reperele de baza pentru dezvoltarea continua a activitatii noastre. Cele mai ridicate standarde de securitate combinate cu tehnologii inteligente aplicate in procesul de productie, fac din Imprimeria Nationala un partener de incredere. Din anul 2009 am implementat sistemul de preluare si eliberare a documentelor de calatorie conform standardului ICAO si standardelor de securitate ale Uniunii Europene, cu un grad inalt de protectie impotriva falsificarii si contrafacerii.
Ne dorim ca toate produsele executate, toate solutiile integrate pe care le implementam sa fie in folosul cetatenilor Romaniei si a statului roman
In continuare vom produce si vom perfectiona produsele din domeniul tipariturilor de securitate. In acelasi timp contribuim la dezvoltarea serviciilor si metodelor de securizare a produselor din alte domenii de activitate.
Investitiile continue in cercetare, tehnologie si in capitalul uman ne ajuta sa fim in permanenta un partener de incredere pentru clientii si colaboratorii nostri.
In cadrul Imprimeriei Nationale nu executam doar produse securizate ci oferim solutii integrate cu un grad mare de siguranta, putand astfel sa ne implicam in mod activ in proiectele strategice ale Romaniei ce au tangenta cu domeniul nostru de activitate.


Strategia Globala de Dezvoltare a Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A pe termen scurt, mediu si lung, a fost aprobata in Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor in anul 2011 si prevede masurile si obiectivele strategice in activitate astfel:
 • Strategia pe termen scurt: pe o perioada de 3 ani calendaristici (2011-2013)
 • Strategia pe termen mediu: pe o perioada de 5 ani calendaristici (2011 - 2015)
 • Strategia pe termen lung: pe o perioada de 5-10 ani calendaristici (2011 - 2020)

Scopul "Strategiei globale de dezvoltare a Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A." este de a prezenta strategiile care se vor utiliza pentru a indeplini misiunea de baza a companiei si de a sustine un program strategic de dezvoltare, pe termen scurt, mediu si lung.

Acest document a reprezentat si o masura de control/intern managerial necesar conducerii companiei, fiind prevazut ca atare si in standardele de management cuprinse in Codul Controlului Intern aplicabil tuturor entitatilor publice, aprobat prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.946/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, asa cum aceste standarde au fost modificate prin Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice. Strategia pe termen scurt a avut in vedere urmatoarele obiective:

 • cresterea veniturilor
 • eficientizarea cheltuielilor
 • realizarea criteriilor si obiectivelor de performanta asumate de management

Criteriile de performanta:

 • Lipsa platilor restante
 • Lipsa creantelor restante
 • Productibilitatea muncii (stabilita prin bugetul de venituri si cheltuieli anual)
 • Solvabilitatea

Obiectivele de performanta:

 • Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale
 • Nedepasirea fondului de salarii prevazut in Bugetul de venituri si cheltuieli
 • largirea gamei de produse din portofoliul companiei
 • mentinerea performantelor utilajelor si echipamentelor existente
 • utilizarea intregii capacitati IT a noilor echipamente de productie si optimizarea utilizarii tuturor datelor IT disponibile prin ERP-ul existent
 • mentinerea pe termen lung si actualizarea, pe termen scurt (anuala) a certificarii ISO 9001, 14001, 18001, 27001, recunoscute la nivel international
 • dezvoltarea unei forte de lucru eficienta, entuziasta si adaptiva
 • indeplinirea unui proces de cercetare si dezvoltare pentru a asigura un avantaj tehnologic permanent asupra amenintarilor de falsificare in continua evolutie
 • colaborarea Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerul Finantelor Publice, alti parteneri si parti interesate pentru identificarea, evaluarea si imbunatatirea caracteristicilor noilor design-uri ale produselor de securitate
 • dezvoltarea unor planuri permanente pentru viitoarele cicluri de reproiectari de documente pentru a mentine securitatea si increderea in produsele companiei
 • implementarea canalelor de comunicare si a programelor de asistenta pentru toti utilizatorii produselor companiei in scopul informarii lor cu privire la noile design-uri si caracteristici
 • asigurarea patrimoniului companiei prin organizarea unei licitatii publice conform legislatiei in vigoare privind achizitiile publice pentru desemnarea unui asigurator
 • implementarea managementului de risc in intreprindere
 • asigurarea eficientei constante a Programului de management al urgentelor prin efectuarea de teste si exercitii; actualizarea programului dupa nevoie, in baza rezultatelor testelor si modificarilor organizationale.
 • asigurarea eficientei constante a securitatii cibernetice.

Strategia pe termen mediu a avut in vedere urmatoarele obiective:

 • rivalizarea cu cele mai bune practici aplicabile de management financiar utilizate de sectoarele public si privat
 • extinderea ERP-ului existent la toate procesele de management
 • rivalizarea cu cele mai bune practici de management al capitalului uman utilizate de catre sectoarele public, privat si de afaceri
 • rivalizarea cu cele mai bune practici de management al lanturilor de aprovizionare utilizate de catre sectoarele public si privat
 • rivalizarea cu cele mai bune practici de management al mediului, sanatatii si securitatii utilizate de catre sectoarele public, privat si de afaceri.

Strategia pe termen lung a stabilit trei obiective, care trebuie atinse pentru indeplinirea scopului strategic al companiei si asigura directia actiunilor necesare in urmatorul an.
I. Productie de calitate - asigurarea unei productii de calitate, de inalta siguranta, rentabila din punct de vedere al costului si eficientei.

 • Reproiectarea fluxurilor de productie prin retehnologizarea cu echipamente si tehnologii moderne
 • Optimizarea fluxurilor de productie pentru producerea cartilor de identitate
 • Achizitionarea unor echipamente performate de tipar digital si microproductie, avand in vedere orientarea pietei tipografice spre acest tip de productie prin reducerea semnificativa a tirajelor
 • Utilizarea intregii capacitati IT a noilor echipamente de productie prin integrarea in sistemul IT de intranet
 • Mentinerea certificarii standardelor ISO 9001, 14001, 18001, 27001 recunoscute la nivel international
 • Dezvoltarea unei forte de lucru eficienta, entuziasta si adaptiva prin organizarea permanenta de cursuri de calificare si perfectionare

II. Design inovator si eficient - protejarea produselor impotriva amenintarilor de falsificare sofisticata.

 • Asigurarea unui avantaj tehnologic prin cercetare si dezvoltare:
  • se va urmari crearea unui post de director de dezvoltare, care va avea ca atributii sa obtina permanent informatii despre toate noile modificari tehnologice si in domeniul reglementarilor europene, ale masurilor anticontrafacere si antifalsificare;
  • specializarea unui specialist de la Sectia Grafica de Securitate prin cursuri periodice in afara tarii;
 • Colaborarea cu clientii, factorii interesati si omologii straini:
  • se vor realiza schimburi permanente de experienta cu entitatile mentionate, astfel incat sa se obtina cele mai bune informatii in domeniul de activitate;
  • planificarea urmatorului ciclu de schimbare a design-ului de securitate a produselor in functie de tendintele pietei internationale;
 • Schimbarea anuala a design-ului de securitate la marcajele pentru produsele supuse accizarii si la 4-5 ani la documentele de identitate, in scopul combaterii incercarilor de contrafacere si falsificare;
 • Informarea utilizatorilor produselor cu privire la noile design-uri si caracteristici prin programe de sensibilizare:
  • se va realiza un control de catre cel mai bun factor in domeniu - simplul utilizator, cu scopul de combate eficient incercarile de contrafacere si falsificare;
III. Securitate si responsabilitate - Mentinerea increderii publicului si a factorilor interesati in produsele companiei
 • Implementarea Sistemul de management al riscului conform Standardului ISO 31000 si 31010:
 • Asigurarea eficientei Planului de management de urgenta, pentru preintimpinarea oricaror disfunctionalitati majore in activitate, in cazul aparitiei unor situatii de forta majora;
 • Asigurarea eficientei securitatii cibernetice prin respectarea standardului ISO /IEC 27001
 • Asigurarea eficientei "Planului de continuitate a activitatii"

Obiectivul strategic principal pe termen lung al companiei il reprezinta productia de tiparituri de inalta securitate, de calitate ridicata, care sa impiedice falsificarea, contribuind la increderea publicului si la facilitarea scopului pentru care sunt produse aceste tiparituri.

Aceasta strategie defineste activitatile principale ale companiei, subliniaza strategiile cheie pentru atingerea obiectivelor de afaceri si ofera masuri de succes.

Pentru a fi permanent inaintea amenintarilor crescande de falsificare sofisticata, compania planifica sa reproiecteze in continuu produsele sale. In acest scop, in acelasi timp, compania va realiza activitati de cercetare si dezvoltare pentru a se asigura ca design-ul viitoarelor produse va incorpora cea mai avansata si sofisticata tehnologie de prevenire a falsificarii.

Planul strategic a avut in vedere in momentul adoptarii sale resursele necesare pentru ca Imprimeria Nationala sa indeplineasca cerintele privind design-ul de securitate si calitatea pentru produsele sale. Acest aspect include securitate si responsabilitate, managementul activelor, tehnologia informatiei si resurse umane.

Planul strategic pe termen lung se bazeaza pe o retehnologizare a unitatilor de productie. Aceasta initiativa va oferi companiei capacitatea de a sustine viitoarea reproiectare a produselor sale care sa incorporeze caracteristici din ce in ce mai complexe ale design-ului de securitate pentru a impiedica falsificarea.

De asemenea, Imprimeria Nationala a adoptat o procedura pentru a asigura continuitatea operatiunilor functiilor esentiale in caz de urgenta.

SCOPUL STRATEGIC AL IMPRIMERIEI NATIONALE
Scopul strategic principal al companiei este obtinerea de produse de calitate ridicata care impiedica falsificarea si contrafacerea, sa contribuie la increderea publicului si sa faciliteaze obiectivul pentru care aceste produse au fost reglementate prin lege.

Obiectiv strategic I
PRODUCTIE DE CALITATE
Obiectiv strategic II
DESIGN INOVATOR SI EFICIENT
Obiectiv strategic III
SECURITATE SI RESPONSABILITATE
Strategie transversala
MANAGEMENTUL RESURSELOR
Reproiectare fluxuri de productie, retehnologizare cu echipamente si tehnologii moderne Asigurarea unui avantaj tehnologic prin cercetare si dezvoltare Implementarea Sistemului de management al riscului conform Standardului ISO 31000 si 31010 Emuleaza celor mai bune practici pentru managementul financiar
Utilizarea intregii capacitati IT a noilor echipamente de productie Colaborarea cu clientii, factorii interesati si omologii straini (imprimerii nationale) Asigurarea eficientei Planului de management urgenta Perfectionarea ERP-ului companiei
Mentinerea certificarii standardelor ISO 9001, 14001, 18001, 27001 recunoscute la nivel international Planificarea urmatorului ciclu de reproiectare a design-ului de securitate al produselor Asigurarea eficientei securitatii cibernetice prin respectarea standardului ISO /IEC 27001 Emularea celor mai bune practici pentru managementul lantului logistic
Dezvoltarea unei forte de lucru eficienta, entuziasta si adaptiva Informarea utilizatorilor produselor cu privire la noile design-uri de securitate si caracteristici prin programe de sensibilizare Asigurarea eficientei Planului de continuitate a activitatii" Emularea celor mai bune practici pentru siguranta, sanatate si securitate ocupationala si managementul mediului

In conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, incepand cu anul 2012 la Imprimeria Nationala s-a trecut la management privat, Consiliul de Administratie si directoratul fiind recrutati de un expert independent in resurse umane, respectiv KPMG Romania.

Conform prevederilor legale, Consiliul de Administratie a elaborat si prezentat spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor Planul de administrare al Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A, plan ce contine obiectivele si criteriile de performanta conform contractului de administrare, precum si strategiile de administrare pentru indeplinirea obiectivelor si criteriilor de performanta.

Conform planului elaborat si aprobat, Consiliul de Administratie are de indeplinit ca principal obiectiv "cresterea performantelor economice in conditiile intaririi disciplinei financiare", precum si urmatoarele obiective cuantificate anual:

 • cresterea veniturilor;
 • reducerea cheltuielilor;
 • cresterea profitului;
 • cresterea productivitatii muncii;
 • reducerea duratei de incasare a creantelor;
 • lipsa arieratelor;
 • reducerea duratei de plata a obligatiilor fata de terti;
 • volumul investitiilor si realizarea acestora conform graficului de executie.
De asemenea, in conformitate cu prevederile legale privind managementul privat, directoratul a elaborat si prezentat spre aprobare Consiliului de Administratie Planul de Management al Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A, plan ce reprezinta o componenta a procesului decizional si strategic de conducere a companiei. Planul se adreseaza actionarilor, membrilor Consiliului de Administratie si conducerii executive a companiei. Scopul Planului de Management este de a prezenta strategiile care se vor utiliza pentru punerea in practica a Planului de Administrarea al Consiliului de Administratie. Planul de management este corelat cu planul de administrare al Consiliului de Administratie, in conformitate cu cerintele O.U.G. nr. 109/2011 si dezvolta strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta propuse.

Atat Planul de Administrare cat si Planul de Management au completat Strategia Globala de Dezvoltare a Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A pe termen scurt, mediu si lung si au pus bazele unei dezvoltari strategice, cu obiective clare, stabilite etapizat in timp si cuantificabile prin bugetele anuale de venituri si cheltuieli.Copyright 2024 Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A.
Termeni si conditii